Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

binder

Energie z biomasy


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

208. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 13. 12. 2020 od 9 do 13 hod.

207. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 8. 11. 2020 od 9 do 13 hod.

206. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 8. 11. 2020 od 9 do 13 hod.

205. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 11. 10. 2020 od 9 do 13 hod.

204. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 13. 9. 2020 od 9 do 13 hod.

archiv aktualit »


Proč topit biomasou


   Proč topit biomasou
 

• Paliva z biomasy sloužila lidstvu jako zdroj tepla tisíce let a z používání byla ve vyspělých zemích vytlačena až v posledních dvou stech letech palivy fosilními.
• Paliva vzniklá produkcí biomasy jsou čistým obnovitelným zdrojem energie, který nepřispívá produkcí emisí k problematice klimatických změn.
• Výhodou biomasy je její lokální dostupnost oproti fosilním palivům, její řízená produkce navíc prospívá diverzitě krajiny a péči o ni.
• Pěstování biomasy může navíc přispět rozvoji regionu, neboť vlivem přesycení trhu potravin významně roste úloha pěstování energetických plodin v zemědělství. 


   Z pokusů vyplývá vhodnost použít pro produkci biomasy např: 

topoly (topol černý, balzámový a speciální druhy šlechtěné pro rychlý růst)
vrby (i jen prořezávané větve)
dřevní štěpky
dřevěný odpad z průmyslu (výroba nábytku aj.)
lesní odpad (spadlé větve, porušené kmeny, kůra, šišky a větve suchých stromů aj.)
seno
sláma obilná
sláma řepková
krmné slézy, např. sléz kadeřavý, chrastice rákosová, topinambur hlíznatý, šťovík krmný Uteauaa, mužák prorostlý 
komonice bílá, ozdobnice čínská, bambus, eukalypty (i jen výmladky)
konopí
různé druhy křídlatky (nať - lodyhy a listy)
kukuřice (stonky, listy, vyloupané klasy)
cukrová třtina (stonky)
• z víceletých trav např. sveřep samužníkovitý


   Na co si dát pozor při plánování topení biomasou 
        ve větších zdrojích:
 

• Počítejte s tím, že budete potřebovat větší skladovací prostor pro palivo.
• Kotle na štěpku si obvykle dokážou poradit i s peletkami. Pozor ale, opačně to nefunguje - v kotli na peletky nelze topit štěpkou. 
• Každý kotel může být napojen na akumulační nádrž - velký zásobník, který uchovává nadbytečné teplo, jež se využívá v době, kdy se netopí.

 

   Co byste měli zvážit při výběru systému vytápění biomasou

•  Dbejte na to, abyste určili správnou velikost systému vytápění dle vašich potřeb. Příliš velké nebo příliš malé kotle jsou méně efektivní a mají kratší životnost. 
•  V jakém rozsahu jste schopni zaručit konstantní kvalitu paliva? Dbejte na to, aby byl kotel schopný spotřebovávat širokou škálu paliv a měl kompenzační kontrolu, jako je například lambda regulace
•  Ověřte, že systém vytápění dodržuje všechny místní i národní limity znečištění. 
•  Zkontrolujte vlastní palivo spálením vzorku v laboratoři. 
•  Materiály ve žhavých částech kotle jsou vystaveny značné zátěži. Prověřte tedy kvalitu a teplotní limity ohnivzdorných obkladů, sílu zdí a také obsluhovatelnost jednotlivých částí
•  Komplexní řešení nejsou nezbytně ta nejtrvanlivější. Trvejte na návštěvě některých referenčních jednotek a promluvte si s majiteli. 
•  Prověřte zkušenosti vašeho dodavatele v oblasti spalování biomasy.


   Výhody biomasy

Biomasa je palivo budoucnosti díky:
• Nízkým nákladům na vytápění.
• Široké škále paliv.
• Nejnižším emisím CO2.
• Biomasa stále roste.
• Snadnému zadávání veřejných zakázek na dodávku paliv.
• Biomasa je CO2 neutrální.
• Je podporována dotacemi v mnoha zemích.
• Příklady: piliny, hobliny, dřevní odpad, štěpka, dřevěné pelety, vlákniny, obilniny ...  


   Čtyři dobré důvody proč zvolit vytápění biomasou

1.  Cenově přístupné vytápění pro 21. století

Technicky vyspělé systémy využívající biomasu jsou kapitálově náročnější než konvenční vybavení pro naftu nebo plyn, i když mnoho zemí nyní nabízí kapitálové granty a další pobídky. Ovšem díky nižší ceně paliv se tato investice obvykle v krátké době vrátí – čím vyšší jsou vaše požadavky na vytápění, tím rychleji se vám toto řešení vyplatí.

Ať už je vaším projektem místní síť vytápění, hotel nebo obytný dům, budete mít užitek z nízkých a předvídatelných účtů za vytápění, které jsou o 30 až 50 % nižší než ty za vytápění LTO. Nezávisle na růstu cen a krizích v jiných oblastech světa. *** Platí pro střední Evropu, bez DPH

2. Široká dostupnost paliv

Piliny z broušení, lesní odpad, kůra a další paliva biomasy – vedlejší produkty vašeho podniku přispějí ke snížení vašich účtů za vytápění i nákladů na odvoz odpadu. V kotlích BINDER mohou být použity dokonce i mokré materiály skladované venku.

3. Kampaně na ochranu ovzduší

Jste-li místním orgánem, možná jste se zavázali prosazovat myšlenky a cíle trvale udržitelného rozvoje odvozené z místní "Agendy 21" nebo z „Klimatických cílů“. Kotle na biomasu jsou „uhlíkově neutrálními“ systémy, které omezují globální oteplování a nahrazují fosilní paliva skutečně obnovitelným zdrojem. A dále umí využít i váš odpad z údržby veřejné zeleně.

4. Biomasa = energetický zdroj budoucnosti

• V blízké budoucnosti bude mít uhlík cenu a bude se obchodovat na komoditních trzích. 
Biomasa je obnovitelný zdroj energie, který opravdu roste hned za rohem. Je nedotknutelný energetickou krizí, kdekoliv dostupný a nezpůsobuje ekologické katastrofy.
Biomasa podporuje a vytváří lokální pracovní místa, zvyšuje nákup energie ve vašem regionu a snižuje naši závislost na dováženém palivu.

Biomasa  je  „uhlíkově  neutrální“,  tj.  její spalování  produkuje  emise  CO 2   pouze v  takovém  objemu,  který  byl  předtím absorbován  z  atmosféry  fotosyntézou vlivem světla – výměnou za pro lidstvo nepostradatelný kyslík. Biomasa je tedy čistá, uložená sluneční energie. 

 

   Velké průmyslové systémy

Systémy BINDER jsou dostupné pro výrobu procesního tepla nebo pro spoluvýrobu kombinované výroby elektřiny a tepla (chladu).
• Kromě dalších možností jsou k dispozici vyhrnovací podlahy (1), laťkové dopravníky (2), anebo hydraulické podavače (3) s integrovanými břity, které umí pojmout i nejhrubší paliva.
• Paliva s vysokou vlhkostí mohou být dostatečně předsušena v systému pohyblivých roštů. Systémy BINDER jsou tedy vhodné pro širokou škálu levného paliva.

  
Přehled paliv pro automatické kotle BINDER najdete zde

Testujeme vaše palivo v naší vlastní laboratoři!

    Čtěte dále:  Který zvolit kotel Binder

 


copyright © esel – 2008